Assemblea General Ordinària 2017

logo

Benvolguts socis i sòcies,

Per indicació del President Jaime Cuevas, us convoco a l’Assemblea General Ordinària que es durà a terme el proper diumenge 5 de febrer a les 9:00 hores en primera convocatòria, i a les 9:30 en segona convocatòria amb els assistents presents.

Lloc: Sala Polivalent del Centre Recreatiu Municipal “El Ganxo”, situat a l’Avinguda de la Sardana, núm. 2 d’Olivella.

Ordre del dia:

  1. Informe del president: Resum  activitats del 2016
  2. Aprovació de comptes i pressupost pel 2017
  3. Proposta de calendari de la Lliga CAOL pel 2017
  4. Tirades d’aire lliure
  5. Acords amb Ajuntament
  6. Premi “Noms propis de l’Arqueria” 
  7. Precs i preguntes

Carles Abarca Olivé
Secretari