Assemblea General Ordinària 2019

logo

Benvolguts socis i sòcies,

Per indicació del President Jaime Cuevas, us convoco a l’Assemblea General Ordinària que es durà a terme el proper dissabte 26 de gener a les 10:00 hores en primera convocatòria, i a les 10:30 en segona convocatòria amb els assistents presents.

Lloc: Centre Recreatiu Municipal El Ganxo , Avd. de la Sardana s/n. d’Olivella.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Informe del president: Resum  activitats del 2018
  3. Aprovació de comptes i pressupost pel 2019
  4. Proposta de calendari de la Lliga CAOL i competicions socials pel 2019
  5. Tirades de la FCTA i/o RFETA
  6. Acords amb Ajuntament
  7. Precs i preguntes

Carles Abarca Olivé
Secretari