Llicències 2018

D’acord amb el marc establert per la Llei 15/2014, de 16 de Setembre de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, en el seu capítol 3, secció1, sobre la llicència esportiva única.

 

1. TERMINI DE VALIDESA DE LES LLICÈNCIES:

La cobertura de les assegurances va de l’1 de gener al 31 de desembre. Les llicències de cada temporada caducaran a 31 de desembre.

Tant la llicència federativa com la cobertura de les assegurances de RC i d’accident esportiu, entraran en vigor quan el federat rebi la llicència federativa o document escrit que comuniqui la concessió de la mateixa.

 

2. PERIODE DE TRAMITACIÓ:

El termini de renovacions de les llicències 2018, va de l’1 al 31 de Desembre de 2017 (a efectes de tenir la mútua en vigor a 1 de gener de 2018).  Es poden renovar llicències però, durant tot l’any.

 

3. TIPUS DE LLICÈNCIES:

 • LLICÈNCIA ÚNICA D’ARQUER: És d’àmbit nacional, reconeguda per la Federació Espanyola (RFETA), i emparada per la Federació Internacional (WA).
 • LICÈNCIA TÈCNIC CATALANA: És d’àmbit català.
 • LICÈNCIA TÈCNIC NACIONAL: És d’àmbit nacional.
 • CLUBS: El club s’ha d’ inscriure cada any, obligatòriament a la Federació Catalana (FCTA), abonant la corresponent quota. Perquè la Federació Espanyola (RFETA), reconegui als esportistes en competició nacional, el club s’haurà d’inscriure també a la Federació Espanyola, abonant la corresponent quota.

 

4. PREUS DE LES LLICÈNCIES:

 • ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 14,65 €
 • ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 54,95 €
 • TÈCNIC O JUTGE NACIONAL: 36,85 €
 • TÈCNIC CATALÀ: 28,05 €
 • CURSETISTA: 9,15 €

Desglossament de l’ Assegurança Esportiva d’Accidents personals (ja està inclosa en el preu final de les llicències): 3,30 €. Asseguradora: MGS.   

 

5. DESCOMPTES EN EL PREU EN LLICÈNCIES CONJUNTES:

Només es pagarà una única quota d’assegurança quan la mateixa persona tingui més d’una llicència. Exemples:

 • Llicència d’Arquer  + Llicència de Tècnic: A la suma del preu final de les dues llicències, es descomptarà una de les assegurances (3,30 €). 
 • Llicència Arquer + Llicència Tècnic + Llicència Jutge: A la suma del preu final de les tres llicències, es descomptaran dues de les assegurances (3,30 € x 2 = 6,60 €).

 

6. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES:

Les llicències seran tramitades on-line pels clubs. Les llicències de nous federats hauran de fer arribar a la federació el formulari original de nova llicència, emplenat i signat. (El formulari de nova llicència és obligatori per a noves llicències o antigues llicències nacionals no renovades des del 2011).

Teniu a la vostra disposició els formularis de nova llicència al web de la Federació Catalana de Tir amb Arc:  l’apartat “Documents”, “Formularis”, “Llicències”: 

http://www.fcta.cat/documents/currentDocument/357/entity/1

  

7. PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES:

Les llicències dels arquers s’abonaran  al Club Arquers Olivella, que tramitarà davant la Federació les llicències dels seus associats, al compte: CAIXABANC ES05 2100 0024 9501 0578 1183.

 

IMPORTANT:

 • QUE TOTS ELS SOCIS I SÒCIES QUE PARTICIPIN EN COMPETICIONS DE LA FCTA O RFETA FACIN L’INGRÉS ABANS DEL 8 DE DESEMBRE PER A PODER TENIR LA LLICÈNCIA L’1 DE GENER.
 • QUE EN L’ INGRÉS EL NOM DE L’ARQUER SIGUI INDENTIFICABLE .
 • ENVIEU EL JUSTIFICANT DE L’INGRÉS AL CORREU secretari@arquersolivella.com
 • ELS QUE NO INGRESSIN I ESPERIN QUE ES GIRI EL CÀRREC, LA LLICÈNCIA NO LA TINDRAN EL DIA 1 DE GENER.